Detaljinformation om Tegström Jonsson, Andreas (S)

ValkretsEj angiven