Detaljinformation om Carlsson, Rolf (-)

ValkretsEj angiven