Detaljinformation om Carlsson, Margareta (-)

ValkretsEj angiven