Detaljinformation om Vall, Carola (C)

ValkretsEj angiven