Detaljinformation om Israelsson, Lars (S)

ValkretsEj angiven