Detaljinformation om Nilsson, Jonna (M)

E-post jonna.a.nilsson@skelleftea.se
ValkretsEj angiven