Detaljinformation om Stenmark, Valter (-)

ValkretsEj angiven