Detaljinformation om Pettersson, Gunilla (-)

ValkretsEj angiven