Detaljinformation om Enqvist, Charlotta (KD)

E-post charlotta.enqvist@skelleftea.se
ValkretsEj angiven