Detaljinformation om Larsson, Ulrika (V)

ValkretsEj angiven