Kommunala vattenpolitiker

Vattenmyndigheten Bottenviken vid Länsstyrelsen Norrbotten meddelar att det i kommunerna i Bottenvikens vattendistrikt finns så kallade vattenpolitiker med uppgift att främja dialogen om vattenfrågor i och mellan kommunerna. Arbetet med de kommunala vattenpolitikerna har skett i samverkan med Kommunförbundet Norrbotten och Region Västerbotten. En vattenpolitiker kan lämpligen representera olika förvaltningar med koppling till vattenförvaltningsfrågor, exempelvis kommunens förvaltning för samhällsplanering, tekniska frågor eller miljö- och fiskefrågor. Vattenmyndigheten ser gärna även representanter från kommunstyrelsen. Vattenpolitikerna kan representera såväl ledning som opposition. Myndigheten önskar att det utses två vattenpolitiker för Skellefteå kommun. (KS 2016-04-20, § 227) Väljs av kommunstyrelsen.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31