Styrgruppen för Norrbotniabanan

Styrgruppen leder arbetet med Norrbotniabanan och med representanter för berörda kommuner (KS 2003-02-26, § 123).

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31