Stiftelsen Träenigheten

För att ge träfestivalen en fastare organisatorisk och ekonomisk form har Stiftelsen Träenigheten bildats. Stiftare är Snickericentralen, Sågab, Skogsägarna, Trätek och Skellefteå kommun. Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31