Stiftelsen Skellefteå Science Center

Näringslivet grundade 2015 Stiftelsen Skellefteå Science Center med syfte att främja information och utbildning inom teknik, främst bland barn, ungdom och studerande, samt personal som arbetar med denna grupp. Inriktningen för aktiviteterna kan vara att arbeta för att långsiktigt främja och underlätta näringslivets rekrytering och kompetensförsörjning inom teknik och naturvetenskap. Enligt stiftelseförordnandet ska en styrelse utses med en representant som bestäms av vardera Skellefteå kommu, IF Metall, handleskammaren, Boliden AB samt Skellefteå kraft AB. Styrelsens ordförande ska även denne utses av grundarna.