Stiftelsen Rismyrliden

Kommunfullmäktige beslutade 1986-12-19, § 428, att tillsammans med Wallmarks Såg & Hyvleri AB bilda en stiftelse för bevarande av bebyggelsen i Rismyrliden. Enligt stadgarna består styrelsen av tre ledamöter och tre ersättare som utses för en tid av fyra år. Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser även för en tid av fyra år två revisorer och personliga ersättare för dessa. Jan-Anders Melander (S) är personlig revisorsersättare för Östen Lövgren (S). Thomas Lundström (FP) är personlig revisorsersättare för Dick Hellman (M).

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31