Stiftelsen Rönnbäret

Kommunfullmäktige beslutade 1999-04-27, § 79, att bilda stiftelsen Rönnbäret för utveckling av forskning och högskoleutbildning i Skellefteå. Styrelsen ska bestå av tre till fem ledamöter där kommunfullmäktige utser lägst två och Swedbank i Skellefteå en ledamot.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31