Stiftelsen Skellefteå museum

Styrelsen består av sju ledamöter och sju personliga ersättare. Region Västerbottens förbundsfullmäktige och Västerbottens norra fornminnesförening utser vardera två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser tre ledamöter, varav en ordförande, och tre ersättare. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser en lekmannarevisor med ersättare. Rune Nyström (S) är personlig ersättare för Emilia Hallin (S). Ove Forsman (S) är personlig ersättare för Ludmila Larsson (S). Ann-Christin Falkman © är personlig ersättare för Lars-Eric Burman (M).

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31