Solberg Vindkraft AB

Skellefteå Kraft AB äger 50% av Solberg Vindkraft AB. Bolaget äger infrastrukturen runt vindkraftsparken Solberg i Västernorrlands län, och ansvarar för drift och underhåll av vindkraftsparken

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30