Skellefteå nödhjälpsstiftelse

Fonden förvaltas av en styrelse bestående av fem ledamöter och fem ersättare som utses av kommunfullmäktige, som även utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31