Skellefteå kraft AB

Kommunfullmäktige utser styrelse och en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Styrelsen består av nio ledamöter och inga ersättare. Kommunfullmäktige beslutade 2010-06-22, § 144, att lekmannarevisorernas uppdrag också omfattar intressebolagen Nekab och Sekab-koncernen. Skellefteå Stadshus AB utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14