Stiftelsen Skeriafonden

Styrelsen består av tre ledamöter och tre ersättare utsedda med en vardera av kommunfullmäktige, Luleå tekniska universitet bland universitetets anställda i Skellefteå och en ledamot och en ersättare utsedda av Skellefteå kommunstyrelse bland näringslivets bidragsgivare till fonden.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31