Skellefteå Museum AB

Styrelsen består av sex ledamöter och sex ersättare. Region Västerbottens förbundsfullmäktige utser tre ledamöter och tre ersättare varav en ska vara nominerad av Västerbottens norra fornminnesförening. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser tre ledamöter och tre ersättare. Ordföranden utses av kommunfullmäktige i Skellefteå och vice ordförande av Region Västerbottens förbundsfullmäktige. Region Västerbottens förbundsfullmäktige och kommunfullmäktige i Skellefteå utser vardera en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Styrelsen väljs för tiden för årsstämman 2015 till årsstämman 2019. Kommunstyrelsen utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14