Skellefteå buss AB

Fram till 2017-06-13 hette bolaget Skelleftebuss AB. Kommunfullmäktige väljer styrelse och en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Styrelsen består av sju ledamöter och inga ersättare. Skellefteå Stadshus AB utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14