Skelleftebostäder AB

Kommunfullmäktige väljer styrelse och en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer. Styrelsen består av nio ledamöter och inga ersättare. Skellefteå Stadshus AB utser ombud med ersättare att företräda kommunens aktier vid bolagsstämma.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14