Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Väljs av samhällsbyggnadsnämnden.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31