Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Nämnden hette tidigare tekniska nämnden men har till mandatperioden som börjar 2019-01-01 bytt namn.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31