Primärkommunala beredningen inom Region Västerbotten

Region Västerbottens samarbetsorgan Primärkommunala beredningen är ett samverkansorgan mellan regionkommunen och primärkommunerna inom området regional utveckling. Beredningen kommer att bestå av 30 ledamöter från kommunerna där varje kommun har två representanter.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31