Revisorer

Kommunfullmäktige utser sju revisorer utan ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Revisorer får inte ha uppdrag i fullmäktige, nämnd eller bolagsstyrelse.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31