Referensgrupp för översiktsplan för Byske

Kommunstyrelsen beslutade 2007-04-03, § 140, att tillsätta en referensgrupp för ny fördjupad översiktsplan för Byske.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31