Personalnämnd

Personalnämnden består av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31