OY Alholmens Kraft AB

Delägt bolag i Skellefteå Kraft AB. Kommunfullmäktige utser en lekmannarevisor med ersättare för den tid fullmäktige bestämmer.

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30