Nämnden för support och lokaler

Nämnden för support och lokaler består av 11 ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31