Norrbotniabanan AB

I syfte att skapa en tydlig juridisk och organisatorisk plattform för arbetet med att förverkliga Norrbotniabanan har landstinget i Norrbotten, Region Västerbotten/landstinget i Västerbotten samt berörda kommuner kommit överens om att bilda ett särskilt bolag för detta ändamål. Enligt bolagsordningen utser kommunfullmäktige i Skellefteå en ledamot och en ersättare för tiden för årsstämman 2015 till årsstämman 2019.

Mandatperiod 2019-04-15 - 2023-04-14