Nolia AB

Nolia AB ägs till en tredjedel av Skellefteå Stadshus AB. Styrelsen ska bestå av tre ledamöter.

Mandatperiod 2019-04-29 - 2023-04-30