Länstrafiken i Västerbotten AB, ombud

Från och med 2011 utser kommunstyrelsen ombud med ersättare att företräda kommunen vid bolagsstämma. Förutom ombudet äger kommunen sända ytterligare en representant till bolagsstämma. Denne ska företräda annat parti i kommunens fullmäktige än ombudet.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31