Politisk referensgrupp om kostpolitiska programmet

Under hösten 2011 och våren 2012 har förslag till ett kostpolitiskt program arbetats fram av support och lokalers måltidsavdelning, skol- och kulturkontoret, gymnasiekontoret och socialkontoret. Syftet med det kostpolitiska programmet är att kvalitetssäkra måltider som serveras inom förskola, grundskola, fritidsverksamhet, gymnasieskola, äldre och omsorg för funktionshindrade. (KF 2013-03-19, § 49) Det kostpolitiska programmet ska skrivas om och en politisk referensgrupp måste därför utses.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31