Kulturnämndens arbetsutskott

Väljs av kulturnämnden

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31