Kommuninvest ekonomisk förening, ombud på föreningsstämma

Kommunfullmäktige beslutade 1993-11-30, § 287, att utse ombud med ersättare på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk förening. Från och med 2011 väljs dessa av kommunstyrelsen.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31