Kommunfullmäktige

65 ledamöter och 35 ersättare

Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14