Gymnasienämnden

Gymnasienämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31