Föreningen Georange

Föreningen Georange inbjuder finansiärer och andra intressenter att bli medlemmar i föreningen. Föreningens syfte är att driva satsningarna på fält- och kursaktiviteter kring Malå och även forma de framtida forskningsinsatserna inom malmrelaterad geologi, prospekteringsteknik och gruvmiljö.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31