Gemensam överförmyndarnämnd för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvjudsjaur kommun

Från och med 2011 inrättas en gemensam överförmyndarnämnd med Norsjö kommun. Från och med 2015 ingår även Arjeplog och Malå kommuner. Nämnden består då av 8 ledamöter och 8 ersättare. Från och med 2019 ingår även Arvidsjaur kommun vilket utökar nämnden med ytterligare en ledamot och en ersättare; totalt 9 ledamöter och 9 ersättare Norsjö, Arjeplog, Arvidsjaur och Malå kommuner utser vardera en ledamot och en ersättare. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser fem ledamöter och fem ersättare som är i personunion med konsumentnämnden. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser ordförande och vice ordförande. 190401 ändrades namnet till Gemensam överförmyndarnämnd för Skellefteå, Norsjö, Malå, Arjeplog och Arvidsjaur kommun.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31