Gemensam måltidsnämnd

Kommunfullmäktige har beslutat om utvecklat samarbete mellan Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting genom bildande av en gemensam måltidsnämnd som ska ingå i Skellefteå kommuns organisation. Den gemensamma måltidsnämnden gäller från och med 2014-01-01. Kommunens tre ledamöter utgörs av nämnden för support och lokalers arbetsutskott och de tre ersättarna utses av nämnden för support och lokaler bland dess ledamöter. Kommunfullmäktige utser ordförande bland de ledamöter som valts av kommunen och vice ordförande bland de ledamöter som valts av Västerbottens läns landsting. Ordförande i nämnden för support och lokaler utses tillika till måltidsnämndens ordförande. Västerbottens läns landsting inbjuds att utse två ledamöter och två ersättare i den gemensamma måltidsnämnden. (KF 2013-09-17, § 166)

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31