Gemensam nämnd för grundläggande it-kapacitetstjänster

Skellefteå och Umeå kommuner har sedan 2014 infört en gemensam nämnd för lagring, virtualisering och backup. Vännäs kommun har deltagit i ramavtalsupphandlingar som Umeå kommun genomfört och föreslås nu ingå i den gemensamma nämnden. Samverkansbehovet finns för att kommunerna ska kunna säkerställa en säker it-miljö till en lägre kostnad. Samarbetet ger också förutsättningar för 24-timmarsdrift. Enligt reglementet ska nämnden bestå av sex ledamöter och sex ersättare. Umeå kommun utser två ledamöter och två ersättare. Kommunfullmäktige i Skellefteå utser två ledamöter och två ersättare. Vännas kommun utser två ledamöter och två ersättare. Umeå kommunfullmäktige som värdkommun väljer ordförande som årligen ska nomineras av en av de deltagande kommunerna så att ordförandeposten innehas av alla kommuner i tur och ordning. (KF 2014-04-15, § 102, och 2014-05-20, § 143, och KF 151020, § 287))

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31