Folkrörelsearkivet i Västerbottens län

Kommunfullmäktige utser en ledamot och en ersättare i föreningens styrelse. Ledamot och ersättare ska enligt fullmäktiges beslut utses bland de av kommunen valda till styrelsen för Skellefteå Museum.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31