Skellefteå folkhälsoråd

Skellefteå folkhälsoråd bildades på uppdrag av kommunstyrelsen och landstinget under våren 1998. I rådet ingår presidierna från kommunstyrelsen, Skellefteå hälso- och sjukvårdsnämnd, fritidsnämnden, gymnasienämnden, barn- och grundskolenämnden samt socialnämnden. Kommunstyrelsen beslutade 2005-02-01, § 78, att även kulturnämnden ska ingå i Skellefteå folkhälsoråd.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31