Fritidsnämndens arbetsutskott

Väljs av fritidsnämnden.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31