Flygråd

För att utveckla samarbetet med flygnäringen och kommunen inrättas ett flygråd. Rådet blir ett dialogforum och bör bestå av 8-10 deltagare. Förutom representanter från företagen, Handelskammaren och resebranschen bör kommunen representeras av några personer (KS 1996-01-09, § 4, samt KS 2003-01-08, § 49). Kommunens representanter väljs av kommunstyrelsen.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31