För- och grundskolenämndens arbetsutskott

Väljs av för- och grundskolenämnden

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31