För- och grundskolenämnd

För- och grundskolenämnden består av elva ledamöter och sju ersättare. -Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. Nämnden hette fram till 2016-06-30 barn- och grundskolenämnden.

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31